Plastični rezervoari za protivpožarnu zaštitu

Plasticni rezervoari za protivpozarnu zastitu

Plastični rezervoari za protivpožarnu zaštitu

Plastični rezervoari za protivpožarnu zaštitu su ključni deo sistema za gašenje požara u mnogim industrijskim i komercijalnim postrojenjima. Ovi rezervoari se koriste za skladištenje vode ili specijalnih gasova koji se koriste u slučaju požara, pružajući efikasnu zaštitu od vatre i minimizirajući štetu na imovini i ljudima.

Sigurnost objekata i ljudi

Plastični rezervoari su otporni na koroziju i visoke temperature, što ih čini idealnim za skladištenje vode ili gasova koji se koriste za gašenje požara. Ovi rezervoari omogućavaju brzo reagovanje u slučaju požara, što može spasiti živote i imovinu.

Ekonomičnost i održivost

Plastični rezervoari su ekonomičniji od drugih materijala kao što su čelik ili beton, što ih čini privlačnim izborom za kompanije koje žele da smanje troškove. Takođe, plastika je materijal koji se može reciklirati, što doprinosi održivosti i zaštiti životne sredine.

Plastični rezervoari za protivpožarnu zaštitu- Materijal

PEHD i PP su materijali sa najvećom otpornošću u poređenju s ostalim uobičajenim materijalima za cevi. Ovi materijali su takođe izuzetno fleksibilni, gotovo eliminirajući mogućnost pucanja materijala. Osim toga, obezbeđuju potpunu neporoznost, a spojevi cevi su besprekorno zavareni, čime se postiže monolitna struktura rezervoara za vodu za gašenje koja je pouzdana i dugotrajno čvrsta.

plasticni rezervoari za protivpozarnu zastitu

Osobine

Dodatno, naši rezervoari za vodu za gašenje odlikuju se izuzetno laganim profilisanim dizajnom. Na primer, rezervoar zapremine 150 m³ ima masu manju od 8.000 kg. Zbog male težine, nema potrebe za teškom opremom za dizanje prilikom instalacije, već je dovoljan dovoljno veliki bager za postavljanje naših rezervoara za vodu za gašenje.

Kako funkcionišu plastični rezervoari za protivpožarnu zaštitu

Plastični rezervoari se povezuju sa sistemom za gašenje požara i automatski se aktiviraju kada senzori registruju prisustvo vatre. Voda ili gas se zatim isporučuju u sistem za gašenje požara, što pomaže u brzom suzbijanju vatre i sprečavanju njenog širenja.

Vrste plastičnih rezervoara za protivpožarnu zaštitu

 • Vertikalni rezervoari: Idealni za objekte sa ograničenim prostorom, vertikalni rezervoari su visoki i uski, što im omogućava da zauzimaju manje prostora.
 • Horizontalni rezervoari: Ovi rezervoari su široki i niski, što ih čini pogodnim za instalaciju ispod zemlje ili na krovovima zgrada.

Kako odabrati pravi plastični rezervoar za protivpožarnu zaštitu?

Odabir pravog plastičnog rezervoara za protivpožarnu zaštitu važan je korak kako bi se osigurala efikasna zaštita imovine i ljudi. Evo nekoliko faktora koje treba uzeti u obzir prilikom odabira:

 • Kapacitet: Prvo odredite potrebni kapacitet rezervoara. To zavisi od veličine objekta koji se štiti i potrebne količine vode ili gasa za gašenje požara.
 • Materijal: Plastični rezervoari su obično napravljeni od polietilena ili polipropilena. Odaberite materijal koji je otporan na koroziju i visoke temperature, kao i na hemikalije koje se koriste u sistemu za gašenje požara.
 • Dimenzije: Dimenzije rezervoara treba da odgovaraju dostupnom prostoru za instalaciju. Vertikalni rezervoari zauzimaju manje prostora u visini, dok su horizontalni rezervoari pogodniji za instalaciju ispod zemlje.
 • Bezbednosne karakteristike: Proverite da li rezervoar ima odgovarajuće sigurnosne karakteristike, kao što su ventili za ispuštanje pritiska i senzori za detekciju požara.
 • Sertifikacija: Uverite se da rezervoar ima odgovarajuće sertifikate i ateste koji potvrđuju da ispunjava standarde i regulative za protivpožarnu zaštitu.
 • Održavanje: Razmislite o održavanju rezervoara. Odaberite model koji je lak za održavanje i koji ne zahteva često servisiranje.

Konsultujte se sa stručnjacima za protivpožarnu zaštitu kako biste dobili preporuke i savete prilikom odabira pravog plastičnog rezervoara za vaše potrebe.

Materijal

PEHD i PP su materijali sa najvećom otpornošću u poređenju s ostalim uobičajenim materijalima za cevi. Ovi materijali su takođe izuzetno fleksibilni, gotovo eliminirajući mogućnost pucanja materijala. Osim toga, obezbeđuju potpunu neporoznost, a spojevi cevi su besprekorno zavareni, čime se postiže monolitna struktura rezervoara za vodu za gašenje koja je pouzdana i dugotrajno čvrsta.

plasticni rezervoari za protivpozarnu zastitu osecina

Prednosti plastike u odnosu na druge materijale

Plastični rezervoari su ekonomičniji od drugih materijala kao što su čelik ili beton. Osim toga, plastika je otporna na koroziju i lakša je za instalaciju, što ih čini idealnim izborom za mnoge kompanije.

Testiranje i sertifikacija

Da bi bili sigurni u efikasnost plastičnih rezervoara za protivpožarnu zaštitu, važno je da budu testirani i sertifikovani prema relevantnim standardima i regulativama.

Održavanje i servisiranje

Redovno održavanje i servisiranje plastičnih rezervoara su ključni za njihovu dugotrajnost i efikasnost. Održavanje obuhvata redovno čišćenje, proveru i zamenu delova po potrebi.

Korisni saveti za instalaciju

Kako pravilno instalirati plastične rezervoare za protivpožarnu zaštitu? 

Pravilna instalacija plastični rezervoari za protivpožarnu zaštitu ključna je za osiguravanje njihove efikasnosti i dugotrajnosti. Evo koraka koje treba pratiti prilikom instalacije:

 • Izbor lokacije: Odaberite lokaciju za rezervoar koja je udaljena od izvora toplote i otvorenog plamena. Rezervoar treba da bude postavljen na ravnu i stabilnu podlogu.
 • Priprema terena: Očistite teren od svih prepreka i materijala koji bi mogli oštetiti rezervoar. Osigurajte da teren bude ravno i čvrsto utaban.
 • Kopanje rupe: Iskopajte rupu koja je dovoljno duboka da rezervoar stane u nju. Rupa treba da bude nešto veća od dimenzija rezervoara kako bi se osiguralo dovoljno prostora za postavljanje i održavanje.
 • Postavljanje rezervoara: Pažljivo spustite rezervoar u iskopanu rupu. Pazite da ne oštetite rezervoar prilikom spuštanja i postavite ga tako da bude horizontalno i stabilno.
 • Povezivanje sa sistemom: Povežite rezervoar sa sistemom za gašenje požara. Pazite da sve cevi i spojevi budu čvrsto pričvršćeni i da nema curenja.
 • Zatrpavanje rupe: Nakon što je rezervoar postavljen i povezan, zatrpajte okolnu rupu peskom ili zemljom. Pazite da ne oštetite cevi prilikom zatrpavanja.
 • Testiranje sistema: Nakon instalacije, testirajte sistem za gašenje požara kako biste se uverili da sve radi ispravno i da nema curenja ili problema.
 • Održavanje
: Redovno održavajte rezervoar i sistem za gašenje požara kako biste osigurali njihovu efikasnost i dugotrajnost.

Pravilna instalacija plastični rezervoari za protivpožarnu zaštitu ključna je za efikasno gašenje požara i zaštitu imovine i ljudi. Uvek pratite uputstva proizvođača i konsultujte stručnjake ako niste sigurni kako pravilno instalirati rezervoar.

Dimenzije

U tabeli se nalaze standardne dimenzije rezervoara ali je moguća izrada rezervoara po želji kupaca.

Zapremina (l) Prečnik (D) Visina (H)
250 Ø600  900
500 Ø800 1000
1000 Ø1000 1270
1500 Ø1200 1330
2000 Ø1300 1510
2500 Ø1600 1250
3000 Ø1600 1500
4000 Ø1600
2000
5000 Ø1600 2500
10000 Ø2400 2220Izračunajte dimenzije po vašoj meri

Molimo vas unesite dva parametraDa biste osigurali sigurnost svog poslovnog ili industrijskog objekta, odaberite kvalitetne plastične rezervoare za protivpožarnu zaštitu. Kontaktirajte nas danas kako biste saznali više o našim proizvodima i pronašli rešenje koje odgovara vašim potrebama.

Pogledajte i našu ponudu Plastični horizontalni rezervoari

Galerija

Product image
Product image
Product image
Product image
Product image
Pontonplast

Proizvodi

Prev
Next